Organizata Kombëtare

Shoqata e parë themeluese e KASH ishte shoqata AFADA, e cila ishte krijuar e regjistruar në Gjykatën e Tiranës në vitin 1993. Mbas themelimit të kësaj shoqate falë edhe asistencës disa vjeçare të Qeverisë Amerikane përmes USAID, u krijuan edhe shumë shoqata të tjera siç është Bashkimi Kombëtar i Fermerëve Shqiptarë (BKFSH), në vitin 1994, ndërsa në vitin 1995 u krijuan Shoqata e Fermerëve Shpendërritës APFA, mbas kolapsit të vitit 1997, u krijuan edhe 2/3 e shoqatave themeluese të KASH, si Shoqata Shqiptare e Mekanikës dhe Mjeteve Bujqësore AVALB, kjo me asistencë edhe të GTZ Gjermane (aktualisht GIZ) dhe në vazhdimësi u krijuan LEAA, ADAMA, HABA, AOA, ALBAFLOR, UPM, e kështu me radhë të 20 shoqatat kombëtare anëtare të KASH.

Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar