Këshille Rajonal

Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar përbëhet nga 12 Këshille Rajonal. Këto të fundit operojnë në rang qarku dhe ushtrojnë aktivitetet e tyre në të gjithë territorin e vendit.

Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar