Foto Galeri

KASH në konferencën kombëtare : “Konsolidimi i tokës si instrument për zhvillimin e qëndrueshwm të bujqësisë“.

Gjendja e tregjeve të kafshëve të gjalla në vendin tonë:

KASH në Konferencën Kombëtare të Turizmit:

Shoqatat anëtare të Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar:

Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar